Deze zomer geen taxusinzamelactie op recyclageparken Verko

Overaanbod taxussnoeisel doet inzamelacties de das om
Deze zomer geen taxusinzamelactie op recyclageparken Verko

Door het overaanbod aan taxussnoeisel is de markt in elkaar gezakt, waardoor het voor ‘Vergroot De Hoop’ of gelijkaardige initiatieven niet langer rendabel is om nog inzamelacties via de recyclageparken te organiseren. Intercommunale Verko verleende de voorbije jaren haar medewerking aan deze acties en dit resulteerde in bijna 50.000 euro steun voor projecten in de strijd tegen kanker en voldoende grondstoffen voor de productie van meer dan 1.000 chemotherapieën.

Al bijna 10 jaar steunt Verko het initiatief ‘Vergroot de Hoop’ door in de zomermaanden taxussnoeisel voor het goede doel in te zamelen op de recyclageparken, maar dit jaar komt er geen actie. De markt voor het snoeisel is oververzadigd, waardoor de prijzen fel daalden en er nog amper afnemers voor het taxus te vinden zijn. Om die reden besloot organisator Van Hulle om in 2017 de actie ‘Vergroot de Hoop’ stop te zetten.


Kris Verwaeren, algemeen directeur van Verko begrijpt de situatie en blikt graag terug op wat Verko samen met de inwoners van de regio Dendermonde-Wetteren dankzij de inzamelacties kon betekenen voor de vele kankerpatiënten en hun familie: “Door dit mooie en waardevolle initiatief konden we in totaal bijna 50.000 euro schenken aan projecten van vooral het Kinderkankerfonds, zoals het thuiszorgproject ‘Koester’, de adolescentenwerking en ‘Studio Nona’. We apprecieerden het enorm dat de voorzitter van het Kinderkankerfonds, professor Yves Benoit, telkens persoonlijk langs kwam om de cheque in ontvangst te nemen en begeesterend te vertellen over het nut van al die projecten.”

Het taxussnoeisel zelf werd gebruikt om er baccatine uit te winnen, een grondstof voor de productie van Taxol, beter gekend als chemotherapie. De inzamelinspanningen in het Verko-werkingsgebied leverden de voorbije jaren genoeg grondstoffen op voor de aanmaak van een duizendtal chemotherapieën.