DVD’s 11-NOVEMBERVIERING BESCHIKBAAR

Op zondag 11 november heeft onze gemeente het einde van beide Wereldoorlogen op een treffende wijze herdacht.

Het zwaartepunt lag dit jaar in Serskamp. Tijdens de eucharistieviering werden foto’s van alle gesneuvelde soldaten en burgers van onze gemeente geprojecteerd en achterkleinkinderen van oud-strijders brachten poppy’s aan. Op het kerkhof werden daarna vier zerken van herbegraven gevallen soldaten uit de Eerste Wereldoorlog onthuld, met medewerking van familieleden van elk van hen. Kinderen uit de gemeenteschool brachten zelfgeschreven, passende teksten en het Jeugdtrommelkorps van de brandweer gaf het beste van zichzelf. Onder neerdwarrelende papaverbloempjes werden de Last Post en Schotse doedelzakmuziek geblazen.

Om de herinnering levendig te houden, hebben de Verenigde Wanzeelse Kineasten een DVD samengesteld. Wie een schijfje wenst te bestellen, kan dat tegen de prijs van € 10 door overschrijving op het rekeningnummer BE81 0910 0033 9024 van gemeentebestuur Wichelen en dat voor 15 december 2018. De DVD wordt u dan nog voor kerstmis bezorgd.