Gezocht: Leden mobiliteitsraad

Mobiliteit wordt steeds belangrijker in onze samenleving, ook in onze gemeente. Om ons bestuur daarover te adviseren, gaan wij op zoek geëngageerde inwoners : vooreerst zes ervaringsdeskundigen : mensen die bereid zijn de mobiliteitsproblematiek te bekijken vanuit een breed perspectief. Wij stimuleren daarvoor ook jongeren, mensen die over geen vervoer beschikken, personen met een handicap, senioren,  … om zich kandidaat te stellen. Daarnaast ook nog twee mobiliteitsdeskundigen : mensen die beroepshalve ervaring hebben met mobiliteit. Er wordt jaarlijks een viertal keer vergaderd.

Kandidaatstelling kan met een eenvoudig mailtje naar frans.coppens@wichelen.be of een briefje naar het college van burgemeester en schepenen, Oud Dorp 2 9260 Wichelen en dat voor 31 januari 2019. Meer info over kun je vragen op het nummer 052 43 24 26.