HISTORISCHE RESTANTEN IN GRINDLAAG ONNEBOSSEN

Wij vernamen dat er in de dreef in Onnebossen te Wichelen (Serskamp) restanten afkomstig van een begraafplaats gevonden zouden zijn. In het kader van de verfraaiing van de kerkhoven op onze gemeente zijn de grindpaden onlangs omgevormd van dolomiet- naar graspaden. Een deel van het afgevoerde grindmateriaal afkomstig van die paden werd gebruikt voor het vullen van putten in de dreef in het verlengde van Onnebossen. Het zou dus gaan om historische, oude restanten die zich onder de wandelpaden zouden hebben bevonden. De gemeente was er niet van op de hoogte dat er onder de paden restanten aanwezig waren. Nu blijkt dat toch enkele kleine restanten teruggevonden zijn in het materiaal, heeft de gemeente beslist om alle materiaal onmiddellijk af te graven en te vervangen door een nieuwe grindlaag.

Het gemeentebestuur neemt deze zaak heel ernstig en heeft daarom beslist om hierover een grondig intern onderzoek te voeren om te vermijden dat zoiets zich kan herhalen.