Inbrakengolf

Na de verschillende inbraken die de voorbije weken in onze politiezone werden gepleegd, hebben onze diensten heel wat extra inspanningen geleverd om het probleem grondig aan te pakken.


Naast onze reguliere werking waarbij dagelijkse preventieve controles worden uitgevoerd, hebben we de voorbije weken extra ploegen ingezet. Deze ploegen hebben zowel anoniem als met herkenbaar politievoertuig gepatrouilleerd en daarnaast bijkomende voetpatrouilles uitgevoerd in de inbraakgevoelige wijken. Daarbij werden verschillende voertuigen en personen onderworpen aan een controle.  

 

Ondertussen worden de ANPR-camera’s geanalyseerd en de aangetroffen sporen grondig onderzocht met oog op de identificatie en de vatting van de daders. De lokale recherchedienst is belast met het verder onderzoek.

 

Onze preventiedienst nam verschillende bijkomende initiatieven om advies te verlenen rond diefstalpreventie. De buurt in Wichelen heeft inmiddels ook het initiatief genomen om een BIN (buurtinformatienetwerk) op te richten. Vorige week nog hebben enkele inwoners vergaderd met de preventiemedewerker van ons korps, om verdere afspraken te maken rond de opstart van dat netwerk.

 

De oprichting van een BIN kan de solidariteit in alertheid tussen buurtbewoners alleen maar aanscherpen en bestendigen.

 

Dat mensen samen een oogje in het zeil houden, is dus een zeer goede zaak, maar we moeten erover waken om niet te evolueren naar een soort van burgerwacht, waarbij inwoners zelf de misdaad gaan bestrijden door vreemde voertuigen klem te rijden, verdachten staande te houden, enz. Dat houdt immers voor de inwoners een zeer groot risico in. Zij zijn eerst en vooral niet opgeleid voor dergelijke tussenkomsten en je weet bovendien nooit met wie je geconfronteerd kan worden... 

 

We willen er even aan herinneren dat een drietal jaren geleden in Wichelen twee interventiemensen onder vuur genomen zijn door een inbreker (die later ook werd gevat en voor acht jaar achter de tralies zit).

 

Onze diensten reageren op iedere melding en komen zo snel mogelijk ter plaatse. Wees alert, maar loop geen enkel risico en bel ONMIDDELLIJK 101 wanneer u iets verdachts ziet of wanneer u zich onveilig voelt.