OPROEP: Kandidaten voor nieuwe adviesraden

OPROEP: Kandidaten voor nieuwe adviesraden

Het lokaal bestuur Wichelen wil zijn adviesraden anders organiseren.
Door de integratie van het OCMW en de gemeente dringt zich een structuur voor de adviesraden op die beter afgestemd is op de noden van
de eengemaakte organisatie.

De bedoeling is de dienstverlening voor de inwoners beter te stroomlijnen en de inwoners meer te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De adviesraden worden herschikt volgens de clusters
binnen de nieuwe organisatie lokaal bestuur: er komt een omgevingsraad, een zorgraad en een belevingsen ontspanningsraad. Elke raad zal uit maximaal 15 leden bestaan, van wie 5 vertegenwoordigers van de
gemeenteraadsfracties als waarnemer.

De omgevingsraad groepeert burgers met kennis van en belangstelling voor ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit.

De zorgraad is een adviesforum voor mensen met ervaring in en interesse voor welzijn en seniorenwerking.

De belevings- en ontspanningsraad verzamelt inwoners met een hart voor cultuur, vrije tijd, toerisme, sport en bibliotheekwerking.

Draag jij het lokaal bestuur Wichelen een warm hart toe en heb je interesse voor één van bovenstaande domeinen ? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken.

Wie zich al eerder dit jaar voor een raad kandidaat heeft gesteld, hoeft dat niet te herhalen. Daarom bijvoorbeeld moedigen wij voor de omgevingsraad vooral inwoners aan met een stem voor milieu.

Hoe ga je nu concreet te werk ?
Kandidaatstellingen voor elk van de drie raden worden schriftelijk bezorgd, ofwel via mail (lokaalbestuur@wichelen.be) ofwel per brief (college van burgemeester en schepenen, Oud Dorp 2 9260 Wichelen) en dat tegen uiterlijk 30 september 2019.

Daarin vermeld je waarom je je kandidaat stelt, wat je motivatie is en
voor welke adviesraad. De raden zullen gemiddeld vier keer per jaar vergaderen tijdens deze legislatuur.

Alle kandidaten zullen vooraf worden uitgenodigd voor een
gesprek.