Opvolging gemeentelijke fase van het noodplan naar aanleiding van een knijtenplaag

Onze gemeente Wichelen heeft de voorbije dagen, in nauw overleg met verschillende overheidsinstanties en een ploeg van experten, zoveel mogelijk informatie verzameld rond de knijtenplaag in het gebied Kalkense Meersen Donkmeer. De verzamelde data zijn een collectief van gegevens die ter plaatse werden vastgesteld en/of gemeld werden door buurtbewoners.

Door de hoge temperatuur, de aanhoudende droogte en de lage waterstand kwam in het deelgebied Wijmeers 2 uitzonderlijk veel slib bloot te liggen. De ideale biotoop voor knijten om hun eitjes te leggen. In een eerste fase heeft waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv afgelopen weekend de bestaande bres van Wijmeers verdiept en hebben Civiele Bescherming en brandweer extra water in het gebied gepompt. Het verdiepen en verbreden van de inwatering werd dinsdag 10 juli 2018 afgerond.

In een tweede fase, die start op woensdagochtend 11 juli 2018, zal in de oude Scheldedijk stroomopwaarts de bestaande bres een nieuwe bres gemaakt worden. Die moet ervoor zorgen dat het gebied sneller ontwatert. Op die manier maken we de omstandigheden minder gunstig voor de knijten. De pomp van de Civiele Bescherming zal weggehaald worden alvorens de bres te maken.

Naast de reeds getroffen maatregelen zal De Vlaamse Waterweg nv met een team van experten onderzoeken welke langetermijnmaatregelen genomen kunnen worden. Eveneens laten we Universiteit Antwerpen een aangepast sluisbeheer uitwerken om kans op knijten in de Bergenmeersen te minimaliseren.

We blijven, in samenspraak met alle betrokken instanties, de situatie op de voet volgen.