Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - update

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS | TMVW en Aquafin bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen voor.

Voor deze werken werden subsidies verkregen voor fietsinfrastructuur via het Fietsfonds(Provincie Oost-Vlaanderen/Vlaams Gewest) alsook voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel via Minafonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Ondertussen werden de werken gegund aan de aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 9080 Lochristi, contactpersonen:

De werken zullen starten de tweede week van juni 2019.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut en proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Contactpersoon lokaal bestuur Wichelen:
Patrick Lauwereys 052/43.24.21 - 0473/89 13 00  openbare.werken@wichelen.be

Voorlopige planning :(update 13/06)


- De aannemer is reeds gestart met het afgraven van de teelarde en het uitzetten van de nieuwe rooilijn en de plaats van de kopmuren. Vanaf volgende week start de aanleg van de grachten en plaatselijke oeverversterking.

- Vanaf 17 juni start Farys met de aanpassingen van het waterleidingnet tussen Mosstraat en Rimeir. Er worden bewonersbrieven gepost in de betrokken zone.

- De werfkeet zal vanaf 18 juni geplaatst worden op het perceel naast Bogaert 3. U kan daar eventueel terecht bij de werfleider met dringende en concrete vragen.

- De aannemer start vanaf dinsdag 11 juni 2019 met het uitgraven van de nieuwe grachten. Er wordt weinig hinder verwacht. Indien er werken vanaf de openbare weg gebeuren, zal er tijdig signalisatie aangebracht worden. Voor deze werken aan de grachten is er geen omleiding voorzien.

- Verplaatsen van electriciteitspalen door Fluvius : er worden in totaal 7 palen verplaatst tussen Boterhoek en Rimeir; 5 x kant onpare nummers en 1 paal aan pare kant + 1 paal voorbij Rimeir (onpare kant). Dit wordt uitgevoerd nog vóór het bouwverlof. Hiervoor zal er ook weinig hinder zijn.

- Aanpassen van het bovennet Telenet gebeurt in synergie met Fluvius.

- De aanleg van nieuwe kabels Proximus zal uitgevoerd worden na het bouwverlof vanaf 16 augustus 2019.