Trage Wegen Serskamp vragen jou om advies

De afgelopen weken inventariseerden 10 padvinders de trage wegen in Serskamp. Het gemeentebestuur van Wichelen, Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Provincie Oost-Vlaanderen nodigen jou uit om op dinsdag 18 juni 2019 mee na te denken over de toekomst van deze trage wegen.

Wichelen heeft veel wegjes en paden voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer en voor landbouwverkeer: kerkwegels, doorsteekjes in wijken, veldwegjes, bospaden… Ze bieden een veilige en soms kortere route naar werk, school of buurtwinkel. Het zijn ook mooie wegen voor een ontspannende wandeling of fietstocht in de buurt.

Doorheen de jaren zijn vele trage wegen in slechte staat geraakt of zelfs verdwenen. De gemeente Wichelen, in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Provincie Oost-Vlaanderen, wil het tragewegennetwerk van Wichelen nieuw leven inblazen. Na Wichelen-Centrum en Schellebelle is nu het laatste deelgebied aan zet: Serskamp.

Tien vrijwillige padvinders brachten alle trage wegen van Serskamp in kaart. Een enorme klus! Nu willen we graag jouw mening horen: welke trage wegen zijn voor jou of jouw vereniging belangrijk? Welke wegjes verdienen een opknapbeurt? Waar spot jij kansen om alternatieve, veilige en mooie verbindingen te realiseren? Kortom, wat is goed en wat kan anders/beter? We zijn benieuwd!

Kom op dinsdag 18 juni 2019 naar de infoavond en ontvang een kaart met alle trage wegen van Serskamp. Zo kan je op eigen tempo zoveel wegjes verkennen als je zelf wilt. Je krijgt ook tips over aandachtspunten, informatie over het project en details over hoe jouw bevindingen ons kunnen bereiken. De infoavond start om 20 uur in de refter van de gemeenteschool Serskamp, afdeling Rozelaar (Schoolstraat 4). Iedereen is welkom!

Info: www.rlsd.be, lies@rlsd.be of 09 210 90 54.