Wat te doen bij een buurtfeest.

 

 • Er zal muziek worden gespeeld tijdens het evenement:
  • Aanvraag geluidsafwijking
  • Sabam :
   Wanneer u een evenement organiseert, maakt u waarschijnlijk wel gebruik van het (inter)nationale repertoire van SABAM. Daarvoor hebt u een licentie nodig, deze aanvraag dient u best een maand op voorhand in. 
  • Billijke vergoeding :
   Een billijke vergoeding is een vergoeding die men moet betalen voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducten. Deze vergoeding is verschuldigd indien de organisatie opgenomen muziek (b.v. cd, radio, computer, …) verspreidt in een publiek toegankelijke ruimte. 

 

 • U kan voor de organisatie van uw buurt- of wijkfeest gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst. Dit materiaal wordt voor u geleverd en ophaald door onze technische ploeg.

 

   

  

   

Bijkomende informatie:

 • Om uw organisatie en derden te beschermen, is het ten zeerste aangeraden een verzekering af te sluiten:
  • Objectieve aansprakelijkheid
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  • Verzekering afgesloten bij de nationale koepel van de organisatie (KSA, Gezinsbond, Femma, etc.)
 • Wie een evenement organiseert verbindt zich ertoe de omwonende op de hoogte te brengen van het evenement.

 • Hou er rekening mee dat er voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig moeten zijn. Concreet betekent dit 1 damestoilet per 200 geschatte aanwezigen en 1 urinoir per 100 geschatte aanwezigen. Een inbreuk op deze bepaling wordt beboet met €750.