Wat te doen bij een tocht/sportwedstrijd.

 

 • Ik ben een erkende vereniging en ik wens reclame te maken voor mijn evenement:
  • Banner
  • De gemeente beschikt over 4 bannerborden op 4 locaties (aan GIBO de Meander, aan GIBO De Rozelaar, Op het dorp van Schellebelle en aan de Kapel). Wie van deze borden gebruik wil maken, kan een aanvraag doen via vrijetijdsdienst@wichelen.be
   Iedere vereninig kan 3 keer per jaar van deze banners gebruik maken.
   De banner moet :
       - tenminste 3 maand voorafgaand aan de activiteit aangevraagd worden.  
      - het ontwerp van de banners moet beperkt zijn in kleur en met een witte achtergrond.
      - het ontwerp moet als PDF, ten laatste een maand voor de activiteit, worden doorgestuurd naar datzelfde e-mail adres. Formaat: 432 x 1600 mm.
   Plaatsen zijn beperkt dus tijdig reserveren is de boodschap.
  • Affiches
   Je kan op de vrijetijdsdienst 16 affiches afgeven die dan voor jou verspreid worden door onze technische ploeg. 13 affiches worden op de gemeentelijke aankleefborden gekleefd, 3 affiches gaan naar de bibliotheken.
  • Publiciteit
   Wie borden wil plaatsen langs de openbare weg kan daarvoor toestemming vragen via evenementen@wichelen.be. Gelieve bij uw aanvraag een gedetailleerde lijst van locaties toe te voegen
   1) Plaatsen van publiciteit of reclameborden langs de gemeentelijk wegen :
   Deze borden mogen geplaatst worden op of achter de rooilijn en mogen het verkeer niet hinderen. Dat wil zeggen dat het zicht voor de weggebruikers te allen tijde gegarandeerd moet zijn : dus opletten met borden op kruispunten en in bochten.
   De borden mogen ten vroegste drie weken voor de activiteit geplaatst worden en moeten verwijderd worden uiterlijk één week na de activiteit. Als dat niet gebeurt, zullen de borden op kosten van de organisatoren worden weggenomen.

   2) Plaatsen van publiciteit of reclameborden langs de gewest weg :
   Hiervoor word advies gevraagd bij agentschap Wegen en Verkeer.
   De borden kunnen dan wel of niet geplaatst worden volgens het advies van het agentschap Wegen en Verkeer.

  • UIT-Databank


Bijkomende informatie:

 • Om uw organisatie en derden te beschermen, is het ten zeerste aangeraden een verzekering af te sluiten:
  • Objectieve aansprakelijkheid
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  • Verzekering afgesloten bij de nationale koepel van de organisatie (KSA, Gezinsbond, Femma, etc.)
 • Wie een evenement organiseert verbindt zich ertoe de omwonende op de hoogte te brengen van het evenement.

 • Hou er rekening mee dat er voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig moeten zijn. Concreet betekent dit 1 damestoilet per 200 geschatte aanwezigen en 1 urinoir per 100 geschatte aanwezigen. Een inbreuk op deze bepaling wordt beboet met €750.