Wat te doen bij een tocht/sportwedstrijd.

 

 • Ik ben een erkende vereniging en ik wens reclame te maken voor mijn evenement:
  • Banner
   De gemeente beschikt over 4 bannerborden op 4 locaties (aan GIBO de Meander, aan GIBO De Rozelaar, Op het dorp van Schellebelle en aan de Kapel). Wie van deze borden gebruik wil maken, kan een aanvraag doen via vrijetijdsdienst@wichelen.be
   Plaatsen zijn beperkt dus tijdig reserveren is de boodschap.
   Het ontwerp moet als PDF, ten laatste een maand voor de activiteit, worden doorgestuurd naar datzelfde e-mail adres. Formaat: 432 x 1600 mm.
  • Affiches
   Je kan op de vrijetijdsdienst 16 affiches afgeven die dan voor jou verspreid worden door onze technische ploeg. 13 affiches worden op de gemeentelijke aankleefborden gekleefd, 3 affiches gaan naar de bibliotheken.
  • Eigen borden langs de openbare weg
   Wie borden wil plaatsen langs de openbare weg kan daarvoor toestemming vragen via uitleendienst@wichelen.be. Gelieve bij uw aanvraag een gedetailleerde lijst van locaties toe te voegen.

  • UIT-Databank


Bijkomende informatie:

 • Om uw organisatie en derden te beschermen, is het ten zeerste aangeraden een verzekering af te sluiten:
  • Objectieve aansprakelijkheid
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  • Verzekering afgesloten bij de nationale koepel van de organisatie (KSA, Gezinsbond, Femma, etc.)
 • Wie een evenement organiseert verbindt zich ertoe de omwonende op de hoogte te brengen van het evenement.

 • Hou er rekening mee dat er voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig moeten zijn. Concreet betekent dit 1 damestoilet per 200 geschatte aanwezigen en 1 urinoir per 100 geschatte aanwezigen. Een inbreuk op deze bepaling wordt beboet met €750.