Adviesraden

 


Het gemeentebestuur laat zich in het beleid bijstaan door enkele raden en commissies. Deze raden en commissies hebben (advies)bevoegdheid rond bepaalde beleidsdomeinen.

 

Wichelen heeft de volgende adviesraden:

- Cultuurraad

- Gecoro

- Jeugdraad

- Milieuraad

- Mobiliteitsraad

- Ouderenadviesraad

- Sportraad