Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten zijn gehuisvest in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.

Om de 6 jaar kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Deze ’stemmen van het volk‘ hoor je maandelijks, meestal op een woensdag, in de raadzaal van het Sociaal Huis als de gemeenteraad plaatsvindt. Dan kunnen de raadsleden meepraten en mee beslissen over de gemeentezaken.

Zo oefent de gemeenteraad een democratische controle uit op het gevoerde beleid en op het gebruik van de geldmiddelen. De 21 raadsleden van Wichelen kiezen uit hun eigen rangen 6 schepenen.

Burgemeester en schepenen vormen samen het schepencollege.

Het gemeentebestuur laat zich in het beleid bijstaan door enkele adviesraden. Deze raden hebben een adviesbevoegdheid rond bepaalde beleidsdomeinen.