Gemeenteraad / OCMW-raad

Gemeenteraadszittingen / OCMW-raadszittingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de openbare vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen. Men mag echter niet in de besprekingen tussenbeide komen. Geïnteresseerde inwoners kunnen op verzoek een uitnodiging voor de gemeenteraadszittingen ontvangen waarop de agenda voorkomt. De gemeenteraad vergadert in principe 1 maal per maand. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen en worden voorgezeten door voorzitter Bart Segers.
De agenda van de vergaderingen wordt steeds aan de gemeentehuizen uitgehangen. De verslagen kan u hier nalezen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn raadpleegbaar via onderstaande linken:

GR 2019.02.27 Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad.pdf

RvMW 2019.02.27 Vaststelling huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn.pdf 

Samenstelling                                                                                                                                                  

Samen

Samen

Taylor, Kenneth

Man

Burgemeester

Raadslid

Samen

Samen

De Smet, Kristof

Man

Schepen

Raadslid

Samen

Samen

Praet, Daniël

Man

Schepen

Raadslid

Samen

Samen

Rimbaut, Anneleen

Vrouw

Schepen

Raadslid

Samen

Samen

Jacobs, Eric

Man

Schepen

Raadslid

Samen

Samen

Van de Wiele, Christoph

Man

Schepen

 

Samen

Samen

Segers, Bart

Man

Raadslid

Voorzitter

CD&V

CD&V

Van Leuven, Luc

Man

Raadslid

 

Anders

Anders

Van Tittelboom, Gert

Man

Raadslid

 

Samen

Samen

Van den Abeele Rosa

Vrouw

Raadslid

 

Samen

Samen

Vereecken, Marc

Man

Raadslid

 

N-VA

N-VA

Galle, Luc

Man

Raadslid

 

N-VA

NV-A

Bauters, Veerle

Vrouw

Raadslid

 

Samen

Samen

Missotten, Anja

Vrouw

Raadslid

 

Samen

Samen

Van Hauwermeiren, Benjamin

Man

Raadslid

 

Samen

Samen

Van Malderen, David

Man

Raadslid

 

Samen

Samen

Van der Haegen, Melanie

Vrouw

Raadslid

 

N-VA

N-VA

Rasschaert, Evi

Vrouw

Raadslid

 

CD&V

CD&V

Carré, Bjorn

Man

Raadslid

 

Vlaams Belang

Vlaams Belang

De Mol, Gerry

Man

Raadslid

 

Anders

Anders

Van Gasse, Jo

Man

Raadslid

 

 

 

Roos Coppens, Algemeen directeur

 

GEMEENTERAADSZITTINGEN 2019

Woensdag 23 januari

Woensdag 27 februari

Woensdag 27 maart

Woensdag 24 april

Woensdag 15 mei

Maandag 19 juni

Woensdag 4 september

Woensdag 16 oktober

Woensdag 13 november

Woensdag 18 december

   

Agenda en verslagen