Gemeentesecretariaat

De dienst secretariaat heeft een algemene coördinerende en ondersteunende taak voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.
Het secretariaat houdt de wetgeving en de reglementen bij die te maken hebben met het algemeen beleid van de gemeente.

Astrid De Ridder
052 43 24 36
secretariaat@wichelen.be