Schepencollege

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college:

- het beheer van de inkomsten en uitgaven van het gemeentebestuur
- het toezicht op het gemeentelijk personeel
- het vaststellen van de rooilijnen
- de aangifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
- het beheer van het gemeentelijk patrimonium


Het schepencollege in Wichelen vergadert meestal elke vrijdag in gesloten zitting. Dat betekent dat hun vergaderingen niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Het schepencollege neemt de beslissingen collegiaal. Onderling hebben de schepenen wel een bepaalde taakverdeling afgesproken.

 

Samenstelling Schepencollege

 

Kenneth Taylor, burgemeester
SAMEN

Bevoegdheden:
algemeen bestuur, brandweer, politie, personeel, burgerlijke stand, veiligheid, ruimtelijke ordening 


info@kennethtaylor.be

  

Kristof De Smet, eerste schepen
SAMEN

Bevoegdheden:
onderwijs, sport, leefmilieu en energie, zwerfvuilproblematiek, toerisme 


kristof.de.smet1@pandora.be

  


Danny Praet, tweede schepen
SAMEN

Bevoegdheden:
financiën, openbare gebouwen, feesten en plechtigheden, mobiliteit en zwakke weggebruiker 


danny.praet@skynet.be

  

Bart Segers, derde schepen
SAMEN

Bevoegdheden: 
stedenbouw, cultuur en bibliotheek, dorpsrenovatie, ontwikkelingssamenwerking, gehandicaptenzorg


segers.bart1@pandora.be

  

Albert Van Malderen, vierde schepen
SAMEN

Bevoegdheden:
openbare werken, landbouw, lokale economie, buurt- en landbouwwegen


gbrsvanmalderen@skynet.be 

  
 

Anneleen Rimbaut, vijfde schepen
SAMEN

Bevoegdheden:
jeugd, huisvesting, gezinsbeleid, gelijke kansen, vrijwilligerswerk, lichamelijk en geestelijk welzijn, evenementen en samenhorigheid, senioren


anneleen.rimbaut@telenet.be

  
 

Christoph Van de Wiele, zesde schepen en OCMW-voorzitter
Bevoegdheden:
OCMW, vierde wereldproblematiek, lokaal sociaal beleid
. informatica en communicatie, woon- en zorgcentrum, sociaal en betaalbaar wonen, bejaarden- en thuiszorg

 

Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be