Archief

Iedereen kan het archief ouder dan 100 jaar inkijken. Archieven jonger dan 100 jaar, vallen onder het Vlaams decreet op de openbaarheid van bestuur. Aangezien deze registers persoonsgegevens bevatten, zijn ze niet openbaar. De bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar zijn in geen geval ter inzage. Voor de registers van de burgerlijke stand kun je echter een toestemming bekomen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.

Voor elke raadpleging van het archief dient men vooraf toestemming te vragen.
Dit kan schriftelijk, via fax of  e-mail of persoonlijk bij volgende diensten:

Voor de bevolkingsregisters:
Bevolkingsdienst Wichelen, Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen
Tel. 052/43 24 07 – fax.nr. 052/43 04 24 - bevolking@wichelen.be

Voor de registers van de burgerlijke stand:
Burgerlijke stand Wichelen, Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen
Tel. 052/43 24 08 – fax.nr. 052/43 04 24 - burg.stand@wichelen.be

De opzoekingen zijn gratis. Per kopie (A4) betaal je 0,12 euro.

Het algemene archiefregelement kan u hier raadplegen.