Overvliegen drone begraafplaatsen Wichelen

 • Binnenkort zal een drone over de begraafplaatsen van Wichelen vliegen. Dit zal gebeuren door een gecertificeerd drone-piloot (Carl Busschaert van de Firma CB-Drone-Projects, in opdracht van Orbit GT) zal met een drone de verschillende begraafplaatsen overvliegen. Dit gebeurt op een hoogte van een 60-tal meter. Een dronevlucht per begraafplaats duurt ongeveer een half uurtje.

 • De drone bevat een camera, waarmee de begraafplaatsen met een heel hoge graad van detail in beeld kunnen worden gebracht. 

 • Op die manier krijgt men een duidelijk overzicht van elke begraafplaats, en dit in vogelvlucht. Zo'n beeld zegt uiteraard meer dan men vanop de grond kan waarnemen.

 • Wat is het doel van dit project?

  Op basis van de beelden, kunnen de betrokken gemeentelijke diensten zich een heel duidelijk beeld vormen van elke begraafplaats. Dit betekent een meerwaarde voor de huidige manier van werken, waarbij alle relevante gegevens (vb met betrekking tot concessies, de bezettingsgraad, ...) reeds worden bijgehouden in databanken en op een digitaal begraafplaatsenplan (dmv GIS). 

  Ook het groen (paden, struiken, bomen) op de begraafplaatsen wordt duidelijk in beeld gebracht waardoor ook het groenbeheer efficiënter kan verlopen. 

  De gemeente opteert voor een volledig digitale aanpak van het begraafplaatsenbeheer en streeft zo naar efficiëntie.

 • Dit impliceert ook een betere dienstverlening naar de burger. 

  Het invliegen van de begraafplaatsen betekent dat de drone soms een stukje over eventueel aangrenzende tuinen kan vliegen (vb om een bocht te kunnen nemen), en een klein stukje mee fotograferen. De foto's dienen echter enkel voor intern gebruik voor de medewerkers van de bevolkingsdienst en technische dienst, en worden dus niet verspreid. Indien op termijn besloten wordt om de beelden toch op de gemeentelijke website te plaatsen ter consultatie, kunnen we die stukjes tuin op de foto uiteraard wissen.