Financiën

De financiële dienst staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid.

 

Tot de hoofdopdrachten van de dienst behoren:
- het voeren van de boekhouding
- het opstellen van het jaarlijks budget
- het opstellen van de jaarrekening
- adviesverlening en controle
- het opstellen van de belasting- en retributiereglementen
- de opmaak van belastingskohieren en de inning van belastingen
- kerkfabrieken

 

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
financieledienst@wichelen.be

 

Wie werkt op deze dienst ?

 

 

Viviane Peynsaert, financieel directeur
052 43 24 30
viviane.peynsaert@wichelen.be 

 

Martine Sedeyn, boekhouder
052 43 24 29
Martine.Sedeyn@wichelen.be

  

 

Marleen Claeys,
052 43 24 28
Marleen.Claeys@wichelen.be

 

 

 

Waarvoor kan je hier terecht ?

 

GR 19.12.2018 - aanpassing meerjarenplanning.pdf

GR 19.12.2018 - budget 2019.pdf