Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

(referentie OMV_2019080014)

Moleneed 12, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 212B, 212C, 215B en 219E

Kris  Keppens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Opheffing besluit brandgevaar.

Lijstafbeelding: 
logo

Het politiebesluit kan u hier downloaden.

Bekendmaking beslissing deputatie

(referentie OMV_2019049790)

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

(referentie OMV_2019079947)

Nieuwstraat 65F, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 19Y

Bart en Ann Hillem - De Groote hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        te regulariseren betonplaat

Droogtemaatregelen

Vanwege de aanhoudende droogte worden er een aantal maatregelen vooropgesteld vanuit de provincie.

U kan de documenten raadplegen via:

Bescherm jezelf op warme dagen

Lijstafbeelding: 
logo

Het is zomer en dat voelen we!

Zonnige dagen zijn altijd leuk. Een terrasje hier of daar, een plons in het zwembad, een gezellige BBQ,... Maar de hoge temperaturen kunnen ook heel wat problemen met zich meebrengen. Het is dus belangrijk om voorzichtig te zijn en goed voor jezelf en de mensen in je omgeving te zorgen.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2019003113)

Billegem, Bruinbekestraat, H. Geeststraat, Krijgelstraat, Suikerstraat, Wanzelestraat, Watermolenstraat en Vijverweg 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nrs. 13B, 79B, 79C e.a. , afdeling 3 sectie B nrs. 249A, 251A, 257N, e.a.

Recyclageparken Verko aanvaarden tijdelijk gele huisvuilzakken

Naar aanleiding van de nakende hittegolf aanvaarden de recyclageparken van afvalintercommunale Verko vanaf zaterdag 20 juli tijdelijk gele huisvuilzakken.

Aankoop beschermingsset en platenzakken voor verwijderen asbest

Lijstafbeelding: 
logo

Recyclagepark verkoopt beschermingsset en platenzakken voor asbest Vanaf 15 juli 2019 kunnen de inwoners van het Verko-werkingsgebied op het recyclagepark terecht voor de aankoop van een persoonlijke beschermingsset en platenzakken om thuis hechtgebonden asbest veilig te verwijderen en te verpakken.

Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - Week 28

Lijstafbeelding: 
logo

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS | TMVW en Aquafin bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen voor.