FOD Economie vraagt aandacht voor factuurfraude

Lijstafbeelding: 
logo

Heeft u een factuur ontvangen én betaald, maar krijgt u een aantal weken later een aanmaning in de bus?

Goedkeuring wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Lijstafbeelding: 
logo

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters.

Knijten - Vanaf 17 juni 2019 zijn de werken gestart in het gebied

Lijstafbeelding: 
logo

De zomer staat voor de deur en de knijten zijn opnieuw gespot in de omgeving van Schellebelle (Wichelen). De Vlaamse waterweg nv start maandag met de eerste maatregelen om dit probleem te voorkomen. Bijkomende bressen en een vloedgeul in het gebied moeten het voor de knijtenlarven moeilijk maken om te groeien.  

Affiche Sint-Pieterskermis 2019

Lijstafbeelding: 
logo

Voor een volledige weergave van de affiche: Sint-Pieterskermis 2019 2kopie.pdf

Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - update

Lijstafbeelding: 
logo

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS | TMVW en Aquafin bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen voor.

affiche potjesmarkt 2019

Lijstafbeelding: 
logo

 

Voor een volledige weergave van de affiche: potjesmarkt 2019.pdf

Trage Wegen Serskamp vragen jou om advies

Lijstafbeelding: 
logo

De afgelopen weken inventariseerden 10 padvinders de trage wegen in Serskamp. Het gemeentebestuur van Wichelen, Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Provincie Oost-Vlaanderen nodigen jou uit om op dinsdag 18 juni 2019 mee na te denken over de toekomst van deze trage wegen.

Vacature Jobstudent - Begeleid(st)er kleuterkamp

 

De jobstudent staat in voor de begeleiding van een groep kinderen (max. 45) tussen 2.5 jaar en 4 jaar.

Verzekeren van de dagelijkse opvang van de kinderen in het zomerkamp op een opvoedkundige en klantgerichte manier zodat de opvang een meerwaarde biedt voor de kinderen.

Werken aan de openbare verlichting Doornweg

Lijstafbeelding: 
logo

Van 11 juni tot en met 24 juni 2019 zal Fluvius werken aan de openbare verlichting in Doornweg (verlichtingskabels, palen en ledarmaturen)

Vervangen riooldeksels Wolfgat van nr. 1 tot 22 te Serskamp

Lijstafbeelding: 
logo

Van 11 juni 2019 tot 27 juni 2019 zullen betonnen riooldeksels vervangen worden door gietijzeren rijwegdeksels Wolfgat in Serskamp. Aangezien de deksels midden in de rijweg liggen wordt geopteerd om de straat volledig af te sluiten. Er zal omleiding voorzien worden.

Kom fietsen en wandelen voor het goede doel

Lijstafbeelding: 
logo

Op zondag 9 juni organiseren we onze 3de fiets- en wandeltocht voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat integraal naar het onderzoek rond huidkanker.

Er is voor iedereen wat te beleven!

Vlaamse overheid en lokaal bestuur Wichelen werken samen aan oplossing voor knijten

Lijstafbeelding: 
logo

Afgelopen weken werden opnieuw knijten gespot in de omgeving van Schellebelle (Wichelen). Vorige zomer kreeg de regio te maken met een knijtenplaag. Als eigenaar van de Sigmagebieden van het project Kalkense Meersen wil de Vlaamse overheid er samen met de gemeente Wichelen alles aan doen om dat scenario dit jaar te vermijden. We nemen nu al concrete maatregelen, en doen ook onderzoek naar een duurzame oplossing op lange termijn.