Aangifte landbouwschade tot 11 augustus 2018

Ben je land- of tuinbouwer met gronden in Wichelen en hebben je gewassen schade geleden door de aanhoudende droogte? 

Meld dan de schade vóór 11 augustus via het aangifteformulier en mail het naar anne.roos@wichelen.be.

  
Ondersteun jouw aangifte met foto’s waar mogelijk en verwijs eventueel naar weegbonnen.

Nadat we alle schademeldingen ontvangen hebben, zal de gemeente een schattingscommissie organiseren en zo snel mogelijk langskomen voor een voorlopige schadevaststelling. De commissie controleert of de schade veroorzaakt is door de droogte. Bij erkenning als landbouwramp door de Minister en vóór de oogst komt de schattingscommissie een tweede maal langs om de definitieve schade vast te stellen.

We zijn in afwachting dat de droogte in 2018 als ramp binnen onze provincie of ons land erkent wordt. Er is nog geen uitgewerkte procedure en zijn er nog geen beslissingen omtrent bijvoorbeeld de minimale percentages verlies om aanspraak te kunnen maken op het (landbouw)rampenfonds. Toch is het belangrijk om nu al de nodige voorbereidingen te doen.

De gemeente zal op basis van de voorlopige vaststellingen een raming van de totale schade en het aantal schadegevallen doorgeven aan het Departement Landbouw en Visserij.

 Meer info: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp