Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteiten

Organisatoren van activiteiten met elektronisch versterkte muziek moeten bepaalde geluidsnormen naleven zoals bepaald in Vlarem II. Het geluidsniveau op een muziekactiviteit dient lager te zijn dan 85 dB(A)LAeq,15min, en aan normen te voldoen in de omgeving.

Wenst men voor een bijzondere gelegenheid zoals een fuif, een optreden, …luidere volumes te creëren, dan kan hiervoor (uiterlijk 1 maand voor de activiteit) een afwijking van de geluidsnormen worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.

Bij afwijkingen dient een professionele geluidsmeter te worden gebruikt.

Het aanvraagformulier kan u hier terugvinden.

Meer informatie over de wetgeving op elektronisch versterkte muziek kan u terugvinden op www.lne.be/geluidsnormen.