CurieuzeNeuzen Vlaanderen

grootschalig burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen

 Doel :

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk Vlamingen bij het onderzoek te betrekken om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland. 

Gezonde lucht is een zaak voor iedereen en daarom wil de gemeente Wichelen graag meewerken en roept hierbij zijn inwoners op om deel te nemen aan dit onderzoek.

 U kan zich inschrijven tot 20 maart 2018 via volgende link : http://standaard.be/curieuzeneuzen

 Wat wordt er van jou verwacht?

 Het project heeft 20.000 meetpakketten ter beschikking. Dat zijn borden met twee buisjes die gezinnen, bedrijven, scholen en organisaties aan een raam hangen.

Na een maand worden ze ingeleverd (mei) en analyseren wetenschappers de data die uit de stalen komen.

De resultaten worden bekendgemaakt in de derde week van september 2018.

 Bovendien krijgt elke deelnemer ook zijn persoonlijk resultaat en weet zo hoe gezond de lucht in zijn straat is. 

Partners :

De wetenschappelijke begeleiding is in handen van prof. dr. ir. Filip Meysman, bioloog aan de Universiteit Antwerpen en verbonden aan het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IMDO). De organisatie gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard en met ondersteuning van VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven).