Gewasschade door zomerondehoudsbeurt ( periode 1 juni en 15 september 2019) wordt vergoed

Om ook bij zomeronweders een goede waterafvoer te kunnen garanderen, zal de Provincie onderhoudswerken uitvoeren aan een aantal waterlopen binnen het grondgebied van Wichelen. Aangezien deze werken eventueel schade kunnen berokkenen aan de gewassen op de akkers, heeft de Deputatie beslist voor deze zomeronderhoudsbeurt (tussen 1 juni en 15 september 2019) de gewasschade te vergoeden.

Alle informatie vind je terug op de website van Oost-Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie.

 

Klik hier voor het schadeaangifteformulier. Deze kan je ook afhalen aan de balie van de woondienst.

Dit formulier dient ten laatste één maand na de uitvoering van de werken te worden bezorgd aan de Provincie. Dit kan per mail (waterbeleid@oost-vlaanderen.be) of per post (Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Bij vragen neem gerust contact op met de woondienst. Tel 052.43.24.19