Oproep - mening over de trage wegen in Schellebelle

Opmaak actieplan trage wegen - deelgebied Schellebelle

Schellebelle bezit veel trage wegen. Doorheen de jaren zijn er echter verschillende trage wegen verdwenen of in slechte staat. Welke trage wegen verdienen een opknapbeurt? Welke trage wegen zou jij graag (opnieuw) gebruiken en op welke manier: te voet, met je tractor of op de rug van een paard? Kortom: wat is goed en wat kan anders / beter?

Het gemeentebestuur nodigt u uit om vóór 24 april 2017 uw mening te geven. Dat kan aan de hand van een vragenlijst en een kaart waarop alle trage wegen in Schellebelle  (kaart deel 1, kaart deel 2)terug te vinden zijn. Een presentatie waar het opzet verduidelijkt kunt u hier bekijken.

Kaartmateriaal en vragenlijsten kunt u steeds bij de mileiudienst bekomen.

 

Deze ingevulde vragenlijsten bezorgt u aan:

Brecht Looman

milieuambtenaar Wichelen

Oud Dorp 2 9260 Wichelen

milieudienst@wichelen.be

 

Alle suggesties en wensen zullen tijdens een publieke evaluatieavond op dindag 30 mei 2017 besproken worden. De conclusies worden gebundeld in een adviesnota, die de gemeente helpt om gericht trage wegen op te knappen. Zo krijgt ook Schellebelle een tragewegennetwerk dat functioneel en recreatief aantrekkelijk is