Opstarten schattingscommissie

 

Door de aanhoudende droogte is het mogelijk dat landbouwers schade hebben aan hun teelten.

Een verslag van de schattingscommissie is echter noodzakelijk voor meerdere administratieve verplichtingen op de bedrijven. 

Een eerste belangrijke reden is de nitraatresidu-bepalingen op de percelen dit najaar.

Rond 15 september zullen een groot aantal bedrijven een brief van de Mestbank krijgen waarin percelen worden aangeduid voor een grondstaalname om de reststikstof te bepalen. Wanneer de teelt op dit perceel (grotendeels) mislukt is gaat dit echter een vertekend beeld geven.

De Mestbank voorziet een procedure om percelen waar teeltschade geleden is af te melden.  Dit dient echter te gebeuren vóór 28 september en mét een PV van de schattingscommissie.

Op basis van deze gegevens zal de gemeente de schattingscommissie samenroepen op datum van 16 september 2019.

 

Hierbij dienen we wel in het bezit te zijn van het aanvraagformulier met melding van schade, alsook uittreksel verzamelaanvraag (locatie, perceeloppervlakte); kadastrale gegevens, foto’s.

 

Gelieve het aanvraagformulier voor woensdag 11 september 2019 te bezorgen aan  Laura Van Driessche   laura.vandriessche@wichelen.be  tel 052 43.24.27 .