Toezichtsgebied inzake ziekte Newcastle opgeheven - algemene maatregelen blijven van kracht

Het toezichtsgebied dat werd ingesteld op 04/07/2018 naar aanleiding van de ziekte van Newcastle op een professionele pluimveehouderij te Haaltert wordt opgeheven vanaf 04/08/2018.
De beperkende maatregelen in dit toezichtsgebied zijn vanaf 04/08/2018 niet meer van kracht.

De algemeen geldende maatregelen, in het bijzonder die met betrekking tot de ziekte van Newcastle, die van toepassing zijn in gans België blijven wel van kracht. 


De situatie in België kan via onderstaande link of via onze website gevolgd worden. http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#situatiebelgie

 

FOD Volksgezondheid

Zuiderpoort - Blok B 10d• verd. Gaston Crommenlaan 6/1000 9050 Gent
Tel. 09 210 13 00
Fax 09 210 13 31