Vanaf 1 april kan méér in de PMD zak

Vanaf 1 april 2019 meer PMD en minder restafval voor de inwoners van IDM en Verko


FILMPJE met sorteerregels

Met onderstaande link kunt u nagaan wat in de pmd zak mag of niet. Handig bij twijfelgevallen. Zo kan bvb chipszakjes in de pmd+ zak, maar aluminiumfolie en de isomoschaaltjes voor vlees en vis niet.

https://www.betersorteren.be/nl/


Vanaf april 2019 mogen in de 15 gemeenten van intercommunales IDM en Verko alle plastic verpakkingen in de blauwe PMD-zak. Naast de klassieke PMD-verpakkingen zullen dan ook andere huishoudelijke plastic verpakkingen zoals potjes, bakjes, schaaltjes en zakjes bij het PMD gesorteerd mogen worden. De nieuwe blauwe zak zal de komende jaren geleidelijk aan in heel het land worden ingevoerd.

8 kilogram minder restafval voor elke inwoner

Zo’n 290.000 inwoners zullen vanaf 1 april 2019 veel meer verpakkingen bij het PMD kunnen sorteren dan vroeger. Want op dat moment wordt in de gemeenten van de intercommunales IDM (regio Durme-Moervaart) en Verko (regio Dendermonde-Wetteren) de nieuwe blauwe PMD-zak geïntroduceerd. In deze nieuwe blauwe zak mogen voortaan alle plastic verpakkingen: niet alleen flessen en flacons zoals in de klassieke PMD, maar ook bakjes, schaaltjes, potjes, folies, zakken, enzovoort.

Dit betekent voor de inwoners van de betrokken gemeenten een pak minder restafval. Per jaar zullen ze via de PMD-zak tot 8 kilogram meer afval voor recyclage kunnen aanbieden.

"Meer plastic in de blauwe zak is erg goed nieuws" zegt Dirk Abbeloos, Voorzitter van Verko. "Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Want meer afval in de blauwe PMD-zak betekent minder afval bij het restafval, en minder verbranding."

"Dat er meer plastic afval wordt aangeboden voor recyclage en dus minder wordt verbrand, vinden we uiteraard een positieve evolutie," vult Piet Penneman, Voorzitter van IDM, aan. "Maar laat ons ook niet vergeten dat, in eerste instantie, het vermijden van plastic verpakkingen een belangrijke drijfveer moet blijven voor elke burger én producent".

Belgische sorteercentra passen sorteerlijnen aan

De nieuwe blauwe zak wordt geleidelijk aan over het hele land ingevoerd. Op die manier krijgen alle actoren in de afval- en recyclageketen de tijd om zich goed voor te bereiden. Vooral de sorteercentra moeten een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaan om de bijkomende verpakkingen te kunnen verwerken.

Zo zal het sorteercentrum Indaver vanaf 1 april 2019 in staat zijn om de bijkomende verpakkingen van de twee intercommunales uit te sorteren.

Het is belangrijk dat de inwoners die nog niet overgeschakeld zijn naar de nieuwe blauwe zak de huidige sorteerregels blijven respecteren. Op die manier kan een efficiënte PMD-sortering en -recyclage gegarandeerd blijven. Persbericht IDM, Verko • 21 maart 2019 2/3

Oude zakken blijven geldig

Inwoners die starten met de nieuwe blauwe zak en nog oude PMD-zakken in huis hebben, kunnen die overigens blijven gebruiken. Vanaf 1 april mogen dan, net als in de nieuwe blauwe zakken, alle plastic verpakkingen in de oude blauwe PMD-zak. De nieuwe zakken zullen verkocht worden in dezelfde verkooppunten als de oude blauwe zakken. Ook de prijs en de ophaaldata blijven dezelfde.

Infocampagne

Alle betrokken gezinnen hebben een folder in de bus gekregen over de nieuwe PMD-zak en de nieuwe sorteerregels. De informatie is ook online te lezen op de speciaal hiervoor gelanceerde website www.denieuweblauwezak.be.

De betrokken intercommunales en gemeenten zullen de burgers verder informeren via hun infoblad en website.