Verko - nationale staking

Ten gevolge de nationale staking zijn er 20 afwezigen bij de ophaaldienst. Op dit ogenblik wordt onze oprit echter geblokkeerd en kunnen er geen ploegen uitrijden.

We volgen de situatie op de voet, en geven in de loop van de voormiddag meer nieuws op www.dds-verko.be en de facebook-pagina van Verko.