Verko schort asbestinzameling via recyclagepark tijdelijk op tot 4/9/2017

 

Op basis van een rapport van de arbeidsinspectie (FOD Waso) blijkt dat de vele maatregelen die Verko op zijn recyclageparken reeds neemt in verband met asbest nog niet volstaan om de gezondheid van het personeel 200% te garanderen. Daarom besluit de voorzitter van Verko na ruggespraak met de raad van bestuur én met de steun van alle burgemeesters in de regio Dendermonde-Wetteren om de asbestinzameling op de 10 recyclageparken van Verko tijdelijk op te schorten tot 4 september 2017 in afwachting van een akkoord van de arbeidsinspectie.

Uit een controle van de arbeidsinspectie begin 2017 bleek dat de veiligheidsmaatregelen die op de 10 Verko-recyclageparken van kracht zijn voor de inzameling van gebonden asbest, waaronder waterdichte zeilen ter afdekking van de containers en materiaal om het asbest bij droog weer te besproeien, ontoereikend zouden zijn om de gezondheid van de parkwachters en bezoekers te verzekeren. Daarom ging Verko over tot de aankoop van overalls, bijkomende mondmaskers voor medewerkers en bezoekers, extra infopanelen en paaltjes met kettingen om de asbestcontainers af te bakenen.

Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko, ziet zich in het belang van de medewerkers en inwoners genoodzaakt om de asbestinzameling tijdelijk op te schorten: "Vlaanderen wil tegen 2040 asbestvrij zijn. Gemeenten hebben in samenwerking met onze intercommunale de plicht om asbestcement selectief in te zamelen op het recyclagepark. We hechten daarom veel belang aan de vigerende milieuregels en het arbeidswelzijn. Metingen die we lieten uitvoeren op vezelconcentratie gaven geen gevaar aan, maar als de arbeidsinspectie oordeelt dat alle ingezette middelen en diensten, zoals opleiding voor de parkwachters en sensibilisering van de burger via onze infokrant, nog niet voldoende zouden zijn om de gezondheid van het personeel en de bezoekers op het park te garanderen, dan kunnen we niet anders dan de asbestinzameling tijdelijk op te schorten tot we opnieuw groen licht krijgen." De beslissing komt er na ruggespraak met de raad van bestuur van Verko én met de steun van alle burgemeesters uit de negen bij Verko aangesloten gemeenten. De opschorting geldt van maandag 3 juli tot maandag 4 september 2017. Mogelijks kan de asbestinzameling opnieuw doorgaan na implementatie van het extra aangekochte materiaal op alle parken, een uitgebreidere risicoanalyse, nog meer inspanningen om het asbest te benevelen en de ruimte rond de asbestcontainers regelmatig nat op te vegen.

Wie thuis tijdens verbouwingswerken asbest wil verwijderen, kan beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf voor de afbraak en afvoer van het ingezamelde materiaal ofwel het verwijderde asbest tijdelijk in plastic verpakken en bewaren tot de inzameling ervan opnieuw toegelaten is op het recyclagepark.

 

Over Verko Verko organiseert de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval in de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen. De afvalintercommunale is gespecialiseerd in de productie van compost op industriële schaal en beschikt over 10 containerparken en 2 Kringloopwinkels. Via onze communicatiemiddelen zetten we ook in op afvalpreventie en sensibilisering. Perscontact & public relations: Anika Buyst, Verantwoordelijke Externe Communicatie anika.buyst@dds-verko.be . tel 052 25 18 29 · gsm 0473 75 25 90 · fax 052 20 01 42 Bevrijdingslaan 201 . 9200 Dendermonde . www.dds-verko.be