Vorstschade 19-20 april 2017

In de nacht van 19 op 20 april trad vorst op met mogelijke schade aan gewassen van fruittelers, siertelers en groentetelers.

Voor de gemeente Wichelen werd deze vorst echter niet als een uitzonderlijke weerssituatie aanvaard door het KMI.

Op vraag van getroffen telers kan een gemeentelijke schattingscommissie worden opgericht om de schade vast te stellen, voor het geval de gemeente later wél in aanmerking zou komen onder het criterium effectieve schade.