Bestuur

De beleidsbeslissingen worden genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Deze raad telt 9 leden die om de zes jaar verkozen worden door de gemeenteraad.

De openbare vergadering van de OCMW-Raad is voor het publiek toegankelijk.

De OCMW-raad kan taken doorgeven aan het Vast Bureau. Dit Vast Bureau bestaat uit drie raadsleden en zorgt voor de dagelijkse leiding en beslist over sociale hulpverlening.

De OCMW-Raad en het Vast Bureau worden geleid door de voorzitter. Zij leidt ook de activiteiten van het OCMW en is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen. Zij tegenwoordigt het OCMW naar de buitenwereld. In dringende gevallen beslist zij over het toekennen van hulp.

De secretaris staat in voor het aanbrengen van de feitelijke gegevens en zorgt voor het opmaken van het verslag. Ze adviseert de Raad op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.