Participatie omgevingsaanleg site Molenkouter

Wij hopen jullie te mogen ontmoeten op

DINSDAG 18 SEPTEMBER 

op de algemene infoavond rond de

             ontwikkeling SITE MOLENKOUTER