Opmeting rioleringsstelsel Wichelen

In april-mei 2017 zal Farys|TMVW starten met het opmeten van de rioleringsinfrastructuur op grondgebied van de gemeente Wichelen. Dit terreinwerk zal ongeveer een drietal maanden in beslag nemen.

Hierbij zullen de putten  van  de riolering zowel bovengronds als ondergronds opgemeten worden. Daar waar er in de (nabije) toekomst riolerings- en/of wegenisprojecten uitgevoerd zullen worden, wordt nu niet opgemeten. De straten waar er reeds nieuwe riolering werd aangelegd is in principe reeds opgemeten. Het doel is te komen tot een databank waarin alle gegevens met betrekking tot het gemeentelijk rioleringsstelsel opgenomen zijn. Deze databank dient dan als basis voor verdere studies.

Tijdens de bovengrondse meting worden coördinaten bepaald en worden de putten voorzien van een nummer. In een tweede ronde worden alle deksels opengemaakt en wordt er in elke put afgedaald om alles ondergronds op te meten. In deze fase is men telkens met een ploeg van 3 personen aanwezig zodat de veiligheid steeds kan gegarandeerd worden. Tijdens de ondergrondse meting kan er tijdelijk plaatselijke verkeershinder optreden.