Aanwerving jobstudent voor de ondersteuning van de speelpleinwerking

Functie

De jobstudent speelpleinwerking staat in voor opvolging en ondersteuning van de speelpleinwerking tijdens de zomermaanden.

De jobstudent ondersteunt de vrijetijdsdienst binnen de cluster Mens.

Begeleiden en ondersteunen van de animatoren

Melden van en optreden bij conflictsituaties

Uitvoeren van administratieve taken zoals het registreren en inschrijven van deelnemers

Instaan voor correcte communicatie naar ouders, animatoren, vrijetijdsdienst, personeelsdienst en omwonenden

Verzekeren van continuïteit en rapportering aan de vrijetijdsdienst

Raadpleeg hier de volledige infobrochure:

informatiebrochure jobstudent speelpleinwerking E1-E3.pdf

Hoe solliciteren?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk tegen 15 mei  2019, online via https://www.jobsolutions.be/register/3820

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Caroline Verhofstadt via caroline.verhofstadt@wichelen.be of 052 432 432.

Meer inlichtingen over de functie-inhoud kan je opvragen bij de verantwoordelijke van de personeelsdienst personeelsdienst@wichelen.be