Vacature jobstudent groendienst

Functie

De jobstudent groendienst staat in voor het net houden vanhet openbaar groen zodat de gemeentelijke perken en groene zones er proper bij liggen.

De jobstudent ondersteunt de groendienst binnen de cluster Omgeving :

  • Net houden van het openbaar groen

  • Onderhouden van begraafplaatsen

  • Verantwoordelijkheid nemen bij de zorg voor het werkmateriaal en materieel en nakomen van afspraken in verband met veilig werken

  • Oog hebben voor de algemene netheid van het openbaar groen binnen de binnen de gemeente
    Nakomen van afspraken en correct uitvoeren van opdrachten

 

Raadpleeg hier de volledige infobrochure:

Informatiebrochure jobstudent groendienst E1-E3

Hoe solliciteren?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk tegen 7 juni  2019, online via https://www.jobsolutions.be/register/3198

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Caroline Verhofstadt via caroline.verhofstadt@wichelen.be of 052 432 432.

Meer inlichtingen over de functie-inhoud kan je opvragen bij de verantwoordelijke van de personeelsdienst personeelsdienst@wichelen.be

Deze informatie afdrukken/delen

Privacyverklaring