Sportraad

De sportraad geeft advies over alle sportgerelateerde onderwerpen in het beleid van de gemeente.

Voor een uitgebreide samenstelling van de algemene vergadering kan je steeds de sportdienst contacteren.

Elke sportclub, of sportinitiatief op de gemeente kan opgenomen worden in de algemene vergadering. Voor meer informatie kan je steeds terecht op de sportdienst.

 

Bestuur Sportraad

Christophe Scheire (voorzitter)

Mario Levantaci (ondervoorzitter)

Jan Corne (Secretaris)

Marcel Huylebroeck (Penningmeester)

Johan Coppens (Bestuurslid)

David Levantaci (Sportfunctionaris)

Kristof De Smet (Schepen van sport)