Bekendmaking beslissing

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

(referentie OMV_2019060783)

Heide 10, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1568

 

Danny Van de Vijver heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het bijbouwen van een tuinhuis

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 augustus 2019 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 12 augustus 2019 tot en met 13 september 2019.

U kunt de beslissing (en evenuteel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze besissing.  Meer info kan u vinden op de bekendmaking.