Bekendmaking beslissing deputatie

(referentie OMV_2019049790)

Kalkense Meersen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 1375, 1376, 1377A, 1378, 1395A, 1396A, 1398A, 1399A, 1400, 1401A, 1402A, 1403A, 1404A, 1405A, 1406A, 1407A, 1407/2 A, 1408A, 1412, 1489A, 1490C, 1491, 1491/2 D, 1505A, 1508B, 1509B, 1510A, 1511A, 1512A, 1513B, 1514/2 B, 1514B, 1515C, 1516A, 1518B, 1519A en 1520B

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        Slibdeponatie met reliëfwijziging

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 18 juli 2019 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 31 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019.

U kunt de beslissing (en evenuteel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze besissing.  Meer info kan u vinden op de bekendmaking.