Gecoro

 

De Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Wichelen, kortweg GECORO, adviseert over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Wichelen. De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het gemeentebestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (o.a. structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening). De GECORO is samengesteld uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (jeugd, senioren, middenstand, land- en tuinbouwers, milieu- en natuur- en werknemersorganisaties) en uit deskundigen.

 

 

 

Bestuur Gecoro

Voorzitter: Robert Van steendam

Ondervoorzitter: Maarten Cromphout

Deskundigen: An Spitaels, Antoine Raman en Sibille Goeman

Secretaris: Christa Petit, christa.petit@wichelen.be

Leden:

Roger Vanderstuyft

Renaat Rogiers

Rudi Clinskspoor

Marc De Smet

Caroline Verstraeten

Sarah Stroobant

Lisette Van Acker

Nico De Gussem