Infoavond conformiteitsattest : een meerwaarde voor huurder en verhuurder

De gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen keurden recent een gemeentelijke verordening en belastingreglement goed rond het verplicht maken van het conformiteitsattest in bepaalde gevallen.

Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is een basisrecht voor iedereen. Wil je zeker weten dat je een geschikte woning huurt?  Wil je als eigenaar een positief signaal geven dat je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen? Wil je duidelijkheid over het aantal bewoners waarvoor de woning geschikt is? Het conformiteitsattest zorgt hiervoor!

Een conformiteitsattest wordt uitgereikt wanneer je woning veilig en gezond is en voorzien is van basiscomfort. Net zoals een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder én verhuurder. Op de website www.wonenvlaanderen.be, onder de rubriek “huren”, kan je nagaan waaraan een huurwoning minstens moet voldoen, zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode.

Wat wordt er precies gecontroleerd?

Er wordt gekeken of de basisnutsvoorzieningen aanwezig zijn en goed functioneren, of er voldoende licht en verluchting is, of er gebreken zijn of onveilige situaties en hoe groot de leefruimtes zijn. Enkel objectief waarneembare gebreken worden beoordeeld. Hoe een woning werd ingericht en of deze luxueus of eerder basic is, heeft geen belang.

Gemeenten kunnen met een verordening een conformiteitattest voor huurwoningen opleggen.

Wanneer is een conformiteitsattest verplicht volgens de verordening?

  • Woning gebouwd voor 1946 en

  • Niet bewoond door de eigenaar en

  • Nieuwe verhuurbeweging

Om dit attest in te burgeren bij de bevolking voorzien we een kennismakingsperiode waarbij het attest gratis kan worden aangevraagd en afgeleverd, indien de woning geschikt is bij de eerste controle. Voor het uitvoeren van deze kwaliteitscontroles werken de gemeentes samen met VZW Goed Wonen en Wonen Vlaanderen.

Eigenaars van een woning op het woonplusgrondgebied waarbij een conformiteitsattest verplicht wordt gemaakt werden individueel reeds aangeschreven en uitgenodigd voor een infosessie. Ook eigenaars met een huurwoning gebouwd na 1946 zijn uiteraard welkom op deze infosessie.

Infosessie over het conformiteitsattest, de verordening en woningkwaliteit zal doorgaan :

Wanneer : maandag 23 september 2019 van 19u30 tot 21u30

Waar : Zaal Skala Colmanstraat 51 te 9270 Laarne

Deelname gratis maar verplicht vooraf inschrijven via : het online formulier of via Liesl D’Hollander op 052 43 24 18 of liesl.dhollander@ocmw-wichelen.be .

Heb je ondertussen vragen omtrent woonkwaliteit, conformiteitsattest,… neem dan gerust contact op - woondienst tel  052.43.24.19 (Anne )