Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Adres: Biesakker 42, 9260 Wichelen
Aanvrager: Focquet Guy
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: Het plaatsen van een veranda 
Omgevingsloketnummer: OMV_2019054753
Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
Termijn openbaar onderzoek: 12 mei 2019 tot en met 10 juni