Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

(referentie OMV_2019094697)

Wanzelestraat , 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 794M en 794P

Gino Van Acker heeft een aanvraag ingediend voor: verkaveling

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 23 augustus 2019 tot en met 21 september 2019.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.