Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Adres: Paepestraat 108, 9260 Wichelen
Aanvrager: Robin Claus
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: de regularisatie van een veranda, twee overdekte terrassen en het wijzigen van het aantal woongelegenheden + de verbouwing aan de woning voor de uitoefening van een trimsalon
Omgevingsloketnummer: OMV_2019043188
Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
Termijn openbaar onderzoek: 24 mei 2019 tot en met 22 juni