Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Adres: Moleneed zn, 9260 Wichelen, afdeling 2 sectie B nr. 107/2 , 107/3 B, 107, 107/3 A en 108C

Aanvrager: Praet Glenn
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Onderwerp: het aanleggen van een buitenpiste, de regularisatie van een stapmolen, een nieuwe betonverharding, een nieuw aan te leggen steenslag- en klinkerverharding + het regulariseren van steenslag, de nieuwbouw van een stal, binnenpiste, mestvaalt en een te regulariseren afdak en een nieuwe ondergrondse buffervoorziening

Omgevingsloketnummer: OMV_2019043737

Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
Termijn openbaar onderzoek: 25 mei 2019 tot en met 23 juni