Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Adres: Binnengebied Bellekouter, 9260 Wichelen, kadastraal gelegen afdeling 3 sectie A nr. 844A, 795C, 797B, 797C, 798G, 798H, 798K, 798W, 802A, 802C, 804F, 841L, 841M, 841N, 842A, 843B en 843A

Aanvrager: Gemeente Wichelen

Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vlarem rubrieken: 12.2.1°, 16.3.1.1°, 53.8.1°b) en 55.1.1°)

Onderwerp: het aanleggen van een sportpark met een sportgebouw/kantine, voetbalpleinen, een atletiekpiste, een Finse piste, parking, fiets- en wandelpaden

Omgevingsloketnummer: OMV_2019056863
Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
Termijn openbaar onderzoek: 3 juni 2019 tot en met 2 juli