Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Bekendmakingsdatum: 
donderdag, 27 juni, 2019

Adres: Groeneweg 8, 9260 Wichelen, afd 2, sectie B, nr. 407 P
Aanvrager: Kilian François
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: Het plaatsen van een omheining
Omgevingsloketnummer: OMV_2019044423
Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
Termijn openbaar onderzoek: 27 juni 2019 tot en met 26 juli