Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Bekendmakingsdatum: 
donderdag, 11 juli, 2019

Adres: Eetgoedstraat 12, afdeling 3, sectie B, nr. 627 M
Aanvrager: Luc De Clerck
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verkavelen van een perceel grond in 3 loten, waarvan lot 3 wordt uitgesloten en lot 1 en 2 dienen voor halfopen bebouwing
Omgevingsloketnummer: OMV_2019077272
Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
Termijn openbaar onderzoek: 11 juli 2019 tot en met 9 augustus 2019