Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

(referentie OMV_2019079947)

Nieuwstraat 65F, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 19Y

Bart en Ann Hillem - De Groote hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        te regulariseren betonplaat

-        het bouwen van een tuinberging

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 28 juli 2019 tot en met 26 augustus 2019.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.